ML Fastighetsservice AB

Trädfällning & Tomtröjning

Trädfällning Norrtälje

Trädfällning och tomtröjning, vi utgår ifrån Väddö men jobbar i hela Norrtälje kommun. Även utför även bortforsling av ris och ved.

Ring till oss!

Säker & effektiv trädfällning


Ett stort träd som riskerar att skada huset vid en storm eller ett som helt enkelt står i vägen för planerna på en nyanlagd trädgård - skälen till att man vill ta ner träd kan vara många. Vi hjälper dig som har behov av trädfällning.

När du anlitar oss får du hjälp av ett erfaret team som gör jobbet snabbt, effektivt och framför allt säkert - självklart med RUT-avdrag! Kontakta oss idag så kommer vi ut till dig och tar en titt på det eller de träd som behöver åtgärdas. Offerterna är gratis!

Planering

Som kund hos oss kan du alltid känna dig trygg med att fällningen genomförs på ett säkert och fackmannamässigt sätt. 

Bli av med stubbarna

Vi fräser ned stubbarna som du vill bli av med till under marknivå, där de sedan naturligt förruttnar.

Trädfällning

Att fälla träd i ett så tätbebyggt område som Stockholm med omnejd är ofta problematiskt. I de allra flesta fall måste man ta hänsyn till omgivande byggnader och annan egendom.